Stedin

De ambitieuze mobiliteitstransitie van Stedin

Stedin erkende al vroeg het belang van een duurzaam en flexibel mobiliteitsbeleid

  • Overzicht
  • Kijkje in de keuken
  • Indrukwekkende resultaten
  • Duurzame samenwerking
  • Contact
ContactAfbeelding van contact

Stedin erkende als organisatie al vroeg het belang van een duurzaam en flexibel mobiliteitsbeleid

01-02-2024 | Alphabet & Stedin

Bij Stedin, met 4 miljoen aansluitingen een van de grootste netbeheerders van Nederland, draait alles om energie. En dan vooral duurzame energie. De missie van Stedin is om een verantwoordelijke en toekomstbestendige organisatie te zijn. Dit zie je terug in de innovatieve benadering van de energiesector, maar ook in hun mobiliteitsbeleid. Door te investeren in duurzame mobiliteit en het wagenpark volledig te elektrificeren, wil Stedin bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en haar ecologische voetafdruk verkleinen. Het bedrijf heeft samen met Alphabet gekeken naar verschillende manieren om zijn mobiliteit verder te verduurzamen en aantrekkelijk te maken voor medewerkers.

Sinds 2018 is Stedin lid van de coalitie ‘Anders Reizen’. Dit is een Nederlands initiatief dat zich richt op de verduurzaming van zakelijk reizen en de CO₂-uitstoot te verminderen. De coalitie bestaat uit diverse organisaties en bedrijven die zich inzetten voor duurzamere vervoersopties, zoals het gebruik van openbaar vervoer, fietsen, elektrische auto's en het verminderen van vliegreizen.

"We vinden het belangrijk om een voorstrekkersrol te nemen binnen de energietransitie en steken daarom veel energie in verduurzaming. Nederland gaat in de toekomst drie keer zoveel elektriciteit gebruiken dan nu. Om dit mogelijk te maken breiden wij overal onze netten uit. We zorgen er dus voor dat consumenten en bedrijven kunnen verduurzamen, maar we kijken daarbij ook kritisch naar hoe wij omgaan met duurzaamheid. Zo helpen we onze medewerkers bijvoorbeeld thuis met een renteloze lening voor zonnepanelen op het dak of een warmtepomp. Ook op het gebied van mobiliteit hebben we grote ambities. Zo zijn alle nieuwe personenwagens binnen het wagenpark volledig geëlektrificeerd en is een groot deel van de busjes al elektrisch. We zijn een van de eerste grote organisaties in Nederland die al zo ver is. Met meer dan 2000 auto’s en busjes hebben we een van de grootste wagenparken van de randstad. Dus de impact is groot. Verduurzaming gaat verder dan alleen het maken van een beleid; het is de uitvoering die telt. Om dit te realiseren hebben we de hulp van Alphabet ingeschakeld. Ze ondersteunen ons met advies en praktische uitvoerbaarheid.'' - Danny Benima, CFO en verantwoordelijk voor duurzaamheid binnen Stedin

Een kijkje in de keuken

De ambitieuze mobiliteitstransitie van netbeheerder Stedin
Afbeelding van play

De transitie naar elektrisch rijden is niet zonder uitdagingen

Stedin was een van de eerste klanten die de ambitie uitsprak het gehele personenauto wagenpark te willen elektrificeren. Elektrisch rijden stond in deze periode nog in de kinderschoenen. We moesten dus nauw samenwerken, en we hebben een aantal unieke initiatieven ontwikkeld om de medewerkers van Stedin te overtuigen. Denk hierbij aan het digitale aanvraagproces van de thuislaadvoorziening. Verder hebben we ook kritisch meegekeken in het samenstellen van het juiste auto aanbod met goede actieradius. Deze initiatieven hielpen om eventuele twijfels bij de medewerkers weg te nemen en de overstap naar elektrisch rijden te vergemakkelijken.

Danny: ”Een belangrijke stap die we samen gezet hebben, is om de keuze voor elektrische auto's niet alleen te baseren op milieuvriendelijkheid, maar vooral ook op wat het beste aansluit op de behoeften van medewerkers. Daarnaast is het proces voor de aanvraag van een laadpaal aan huis sterk vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Dit soort simpele aanpassingen hebben de overstap naar elektrisch rijden voor iedereen aantrekkelijker en haalbaarder gemaakt. Ook stimuleren we het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. En daarbij zijn we nóg een stapje verder gegaan: onze collega’s kunnen met hun ov-businesscard ook in hun vrije tijd gratis de trein pakken.” - Danny Benima, CFO en verantwoordelijk voor duurzaamheid binnen Stedin

De resultaten in cijfers

  • Afbeelding van checkFilledIn 2024 zijn alle nieuwe personenauto's 100% elektrisch
  • Afbeelding van checkFilledEen afname van de CO₂-uitstoot van het persnonenwagenpark met 100%
  • Afbeelding van checkFilledStedin least in totaal 900 volledig elektrische personenauto's bij Alphabet

Het belang van een aantrekkelijk mobiliteitsbeleid

Stedin erkende als organisatie al vroeg het belang van een duurzaam en flexibel mobiliteitsbeleid. Een flexibel en aantrekkelijk aanbod van diverse en milieuvriendelijke reisopties, zoals flexibele carpooling en openbaar vervoer abonnementen, bevordert de werknemerstevredenheid en is belangrijk voor het aantrekken en behouden van talent. Geen overbodige luxe, want in deze snel veranderde arbeidsmarkt is het steeds lastiger om de juiste medewerkers aan te trekken en vast te houden. Daarnaast draagt een goed mobiliteitsbeleid ook bij aan een positief bedrijfsimago en het benadrukt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf.

Ook toe aan een duurzame samenwerking?

De samenwerking tussen Stedin en Alphabet is een inspirerend voorbeeld van hoe bedrijven samen kunnen werken aan een duurzame toekomst, met aanzienlijke vermindering van CO₂- uitstoot als resultaat. Het is een bewijs dat het ook voor grote organisaties mogelijk is om hun medewerkers mee te nemen. Wil je ook de mobiliteit verduurzamen binnen jouw organisatie? Neem contact op met Alphabet voor een kennismakingsgesprek en ontdek wat er allemaal mogelijk is.

Foto Mark Welte