Placeholder

IFRS 16

Internationale standaard voor de verwerking van leasecontracten

  • Overzicht
  • Hoe werkt het?
Contacteer onsAfbeelding van contact

Wat verandert er?

Op 13 januari 2016 publiceerde de International Accounting Standards Board (IASB) de nieuwe IFRS 16-standaard voor de verwerking van leasecontracten, die IAS 17 vervangt.

Terwijl voor de leasegever de huidige boekhoudprincipes voor leasecontracten grotendeels ongewijzigd blijven, komen er voor de leasenemer belangrijke veranderingen. De leasenemer (= het bedrijf dat een actief leaset) moet vanaf nu een actief met gebruiksrecht uit een leasecontract in de balans boeken.

Dit betekent als het ware dat de leasenemer de financiële componenten van de lease, vertegenwoordigd in de financiële component van de maandelijkse huur, moet opnemen in de boekhouding (aan de actief- en passiefzijde). In technische termen betekent dit dat de leasenemer een waardevermindering moet boeken op dit actief, de leaseverplichting moet afschrijven en de interest op de leaseverplichting moet inboeken.

De kosten voor de diensten die verbonden zijn aan de lease worden niet geboekt als een actief en hebben alleen een impact op de maandelijkse winst- en verliesrekening, zoals bij de huidige boekhoudnormen. (Uitzondering op de nieuwe regel zijn kleine leasecontracten (<= 5.000 USD) en kortlopende leasecontracten (< 12 maanden)).

Afbeelding van report

IFRS 16 brochure

Hoe werkt het?

video thumbnail image ifrs
Afbeelding van play

Vanaf wanneer?

Veelgestelde vragen

We verwachten dat de operationele leasing van wagens de eerste keuze zal blijven bij onze klanten voor hun zakelijke mobiliteit, aangezien de impact op de balans, de risicopositionering en de geïntegreerde aansprakelijkheden nog steeds beperkter zijn dan bij het kopen van wagens. De gemiddelde waarde van een actief met gebruiksrecht bedraagt volgens onze raming gemiddeld ¼ van de boekwaarde van een wagen (afhankelijk van de termijn). De restwaarde aan het einde van het leasecontract wordt uit de balans gehouden en eventuele restwaarde met betrekking tot expertise, vooral op het vlak van doorverkoop en risico-evaluatie, wordt gedragen door de leasegever.

Bij Alphabet staan we onze klanten bij, zowel tijdens als na het aanpassingsproces! In alle landen waar Alphabet actief is, zijn IFRS 16-experts beschikbaar bij wie u terecht kunt voor vragen. Alphabet zal u de vereiste service en informatie verstrekken over de komende veranderingen en de vereiste details voor uw contracten. Voor een gedetailleerd ontwerp en de introductie van uw boekhoudprocessen krachtens de nieuwe IFRS 16 mag u niet vergeten om in de eerste plaats tijdig contact op te nemen met uw lokale auditor en/of financiële systeembeheerder. 

Colleagues in front of BMW car

Operationele leasing

alp_0030_man_with_headset_unlimited_960x600

Neem contact op

met ons service team en experten

Contacteer ons