Accident, damage & theft

Ongeval, schade en diefstal

Melden van schade 

Voor een efficiënte opvolging van schade te garanderen houdt u best rekening met volgende punten: 

  • Stuur binnen de 24 uur een volledig (aan beide zijden) ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier naar Alphabet. Wenst u een nog vlottere afhandeling? Meld uw schade online door dit formulier in te vullen. 

  • Vermeld in alle correspondentie met Alphabet de nummerplaat van uw wagen.  

  • Na ontvangst van het schadeaangifteformulier zal de door u gekozen hersteller u contacteren om de schade zo snel mogelijk te laten herstellen.  

  • In geval van schade met een derde persoon dient u zo spoedig mogelijk het origineel Europees aanrijdingsformulier aan Alphabet te bezorgen. 

Naar het schadeaangifteformulier 

Vervangwagen

Zodra we over uw schadeaangifteformulier beschikken, en uw wagen bij de hersteller staat, wordt volgens de contractuele voorwaarden van uw contract) voor een vervangwagen gezorgd. Die wagen kunt u voor de hele periode van de herstelling gebruiken. Bij diefstal van uw leasewagen krijgt u een vervangwagen gedurende 1 maand. Meer info.

Ruitschade

Uw wagen is verzekerd tegen ruitschade. Herstelling of vervanging dient steeds bij een door ons erkende hersteller (Autoglass Clinic & Carglass) te gebeuren, dit zowel in België als in het buitenland. Indien de inslag in uw voorruit kleiner is dan een muntstuk van 2 euro, kan dankzij een herstelling vermeden worden dat uw voorruit verder barst en krijgt de ruit dankzij deze herstelling haar oorspronkelijke stevigheid terug.  

 

Voor ruitschade kunt u steeds de Alphabet Service Line contacteren op 078/05 00 48.  

Diefstal 

Bij diefstal of poging tot diefstal dient u binnen de 24u klacht neer te leggen bij de bevoegde instanties en Alphabet hierover onmiddellijk te informeren. Alle originele sleutels en afstandsbedieningen moeten aan Alphabet voorgelegd worden.  

Opgelet: werd uw voertuig in het buitenland gestolen, dan dient u aldaar aangifte te doen bij de bevoegde instanties. Bij terugkeer in België dient u alsnog opnieuw aangifte te doen bij de bevoegde instanties.  

In geval van verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs of gelijkvormigheidsattest dient u daarvan onmiddellijk aangifte te doen bij de bevoegde instanties. De originele attesten van verlies of diefstal moeten zo snel mogelijk opgestuurd worden naar Alphabet zodat wij nieuwe documenten kunnen aanvragen. Een kopie van de aangifte dient intussen steeds in uw wagen bewaard te worden.