Mann am Steuer

Vervangwagen

Bij ongeval, schade of diefstal 

Zodra we over uw schadeaangifteformulier beschikken, en uw wagen binnen is gebracht bij een hersteller, wordt er voor een vervangwagen gezorgd (volgens de contractuele voorwaarden van uw contract). Die vervangwagen kunt u voor de hele periode van de herstelling gebruiken. Bij diefstal krijgt u gedurende een maand een vervangwagen. 

Bij herstellingen 

Bij herstellingen die langer dan 24 uur duren, kan Alphabet Rent voor een vervangwagen zorgen (tenzij anders contractueel bepaald). Huurt u zonder toestemming een vervangwagen, dan zullen de kosten aan uw werkgever worden doorgerekend. Maakt u langdurig gebruik van een vervangwagen? Neem dan zeker de regels inzake onderhoud en herstelling in acht. 

Bij pech onderweg 

De vervangwagen wordt tijdens de herstellingsperiode voor maximaal 5 opeenvolgende dagen gratis ter beschikking gesteld. 

Tanken 

Als u beschikt over een Alphabet Fuel Pass, dan kunt u die blijven gebruiken voor de vervangwagen.   

Vervangwagen afmelden 

Meld uw vervangwagen steeds af. Dit kan door contact op te nemen met onze afdeling Driver Center via drivercenter@alphabet.be of via Fleet Agent.