(E-)Mobility nieuws

De vernieuwde fiscaliteit: wat betekent dit voor uw wagenpark?

gepubliceerd op 16/6/2022
fleet

De vernieuwde fiscaliteit: wat betekent dit voor uw wagenpark? 

De toekomst van de bedrijfswagen. De strijd tegen CO2. De vergroening van de vloot. Nieuwe mobiliteit. Allemaal smokin’ hot topics die de fleetmanager wakker houden en waarop we vaak inzoomen in deze blog. Ook nu!  

Hoe zit het precies met de vernieuwde fiscaliteit op dit vlak? Welke impact zal deze verandering hebben op úw wagenpark? En wat kunt u nú al ondernemen? We zetten even een aantal takeaways uit ons webinar van november 2021 op een rij. 

Waarom een nieuwe fiscaliteit voor bedrijfswagens?  

Klimaatneutraal tegen 2050. Dat is de Europese Green Deal in een notendop. Vandaag (2021) mag de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe wagens in Europa maximaal 95 gram bedragen. Maar in 2025 daalt dit naar 81g, in 2030 naar 59g, om in 2035 op 0 te eindigen. Om die doelstellingen te halen, besloot onze overheid in mei 2021 tot een aantal fiscale maatregelen over te gaan die ingaan vanaf 2023.   

"600.000 elektrische personenwagens die over de Belgische wegen zoeven, dat is de visie voor de nabije toekomst. "

Let wel, veel bedrijven hebben de elektrificatie intussen zelf al ingeschreven in hun CSR-politiek. En er zijn groeiende tendensen die de fiscale verandering rond de bedrijfswagen mee onderbouwen, zoals steeds meer telewerk, Mobility as a Service en het mobiliteitsbudget voor wie geen bedrijfswagen wil.  

Een stevige boost voor de ‘vergroening’ van het wagenpark en de nieuwe mobiliteit, daar gaat het om. Met name elektrisch rijden wordt aangemoedigd, fossiele brandstoffen ontmoedigd. Bedrijfswagens met verbrandingsmotoren verliezen op termijn hun fiscaal voordeel. Dat geldt ook voor plug-inhybrides. 

De autofiscaliteit in ons land is relatief complex. Reden genoeg om de fiscale veranderingen even onder de loep te nemen. De grote belangstelling voor het webinar hierover bewijst alvast dat er nog veel vragen rond leven!

 

Welke belastingen veranderen precies?   

Het gaat niet over één fiscale wijziging maar over een pakket van aanpassingen in de fiscaliteit. Kiezen voor de elektrische bedrijfswagen blijft even interessant en de ‘fossiele keuze’ wordt behoorlijk wat duurder. Dit alles wordt geleidelijk ingevoerd en/of afgevoerd. Bepalend is altijd de besteldatum van de wagen. 

Samengevat gaat het om:  

 • Elektrische wagens blijven 100% aftrekbaar indien besteld tot eind 2026, daarna daalt dit. 
 • Stelselmatige toename van de belasting op verworpen uitgaven (kosten die niet aftrekbaar zijn) voor wagens die CO2 uitstoten, dus óók PHEV’s. 
 • De CO2-bijdrage verhoogt aanzienlijk voor wagens met CO2-uitstoot in de komende jaren. 
 • De minimum CO2-bijdrage verandert vanaf 2025, ook voor zero-emissievoertuigen, ook voor rijdende contracten. 
 • Het mobiliteitsbudget verbreedt en versoepelt.  
 • Fiscale ondersteuning voor laadinfrastructuur.  

Het principe van het Voordeel Alle Aard (VAA) voor de werknemer blijft ongewijzigd, net als de:  

 • Belasting op de inverkeerstelling (BIV) 

  Net zoals bij de BIV worden 100% elektrische wagens in Vlaanderen vrijgesteld van verkeersbelasting. In Wallonië en Brussel betaalt u het minimum van 83,95 euro per jaar. 
 • Verkeersbelasting

  Net zoals bij de BIV worden 100% elektrische wagens in Vlaanderen vrijgesteld van verkeersbelasting. In Wallonië en Brussel betaalt u het minimum van 83,95 euro per jaar. 

 

Hoeveel fiscaal voordeel voor elektrische bedrijfswagens? 

Het is duidelijk dat de fiscus de 100% elektrische wagen bevoordeelt. Alle elektrische wagens (zowel batterij-elektrisch als waterstof-elektrisch) besteld tot en met 2026 zijn en blijven 100% fiscaal aftrekbaar. En dat geldt niet alleen voor de wagen zelf, maar ook voor de financiering, de “brandstof”, de parkeerkosten, enz.  

Vanaf 2027 daalt die aftrekbaarheid, dit om de strijd tegen de files kracht bij te zetten en alternatieve mobiliteit te stimuleren. Koolstofemissievrije personenwagens worden 95% aftrekbaar als ze worden besteld in 2027, 90% bij bestelling in 2028, 82,5% in 2029, 75% in 2030 en 67,5% in 2031. 

 

CO2-bijdrage 

De CO2-bijdrage die u als werkgever betaalt aan de sociale zekerheid, toont ook een grote voorkeur voor elektrisch. Voor bedrijfswagens op fossiele brandstoffen wordt die zogenoemde “solidariteitsbijdrage” aanzienlijk verhoogd. Vanaf 2023 wordt de bijdrage volgens de huidige berekeningsmethode vermenigvuldigd met een factor die gaandeweg stijgt. 

 • Voor wagens die CO2 uitstoten zal de bijdrage in de komende jaren toenemen met een factor 2,25 tot 5,50 in 2027. 
  • Berekende bijdrage x 2,25 vanaf 1 juli 2023 

  • Berekende bijdrage x 2,75 vanaf 1 januari 2025 

  • Berekende bijdrage x 4 vanaf 1 januari 2026 

  • Berekende bijdrage x 5,50 vanaf 1 januari 2027 

 • Voor alle wagens, ook zero-emissiewagens, zal de minimum bijdrage stijgen in de komende jaren naar volgende bedragen*: 
  • 23,42 euro in 2025 

  • 25,99 euro in 2026 

  • 28,57 euro in 2027 

  • 31,15 euro vanaf 2028 

*  Opgelet; deze bedragen zijn ook nog voorwerp van indexatie, die momenteel x 1,4 bedraagt. 

 

Mobiliteitsbudget 

Ook alternatieven voor wie geen bedrijfswagen wil, worden ondersteund. Het mobiliteitsbudget dat allerlei alternatieven voor de individuele personenwagen omvat, wordt eenvoudiger, breder en flexibeler, met nog meer mogelijkheden. Tot en met zelfs een voetgangerspremie voor woon-werkverkeer. 

Ook voor dit nieuwe mobiliteitsbudget is Alphabet een partner van A tot Z.  

Hoelang nog fiscaal voordeel voor fossiele bedrijfswagens?  

Dat de fiscale verandering er komt, is zeker. Maar voorlopig blijft alles onveranderd. Bestaande contracten blijven ongewijzigd. Voor personenwagens op fossiele brandstof blijft u de huidige fiscale aftrek genieten. En dit zolang ze rijden. 

Company cars ordered after 30 June 2023, however, will fall under the new regime.

Vanaf 1 januari 2023 start een overgangsregeling. Voor vanaf die datum bestelde plug-inhybride wagens blijft de huidige aftrekbaarheid bestaan, maar de aftrekbaarheid van de kost voor de fossiele brandstof voor het gebruik van de plug-inhybride wordt beperkt tot 50%. (Elektriciteit geniet wel van de hoge aftrekbaarheid). De reden ligt voor de hand: hiermee wil de fiscus het elektrisch rijden met de plug-inhybride aanmoedigen. 

For all cars that emit CO2, i.e. fuel cars and plug-in hybrid cars, which are ordered as of 01/07/2023, the deductibility decreases gradually to a maximum of 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027... and 0% as of 2028.

Wat met de oplaadinfrastructuur?  

Elektrisch rijden is vaak nog een kwestie van: “Ja, graag, maar…”. Een veel gehoord bezwaar is de vraag of er wel genoeg laadpalen zijn om mijn bestemming te halen? Precies daarom ondersteunt de overheid het installeren van laadpalen op de werkplek. Wie tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeert in een laadstation, kan rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Tot 31 december 2022: 200%, van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024: 150%. Een belangrijke voorwaarde: het laadstation moet een deel van de dag vrij toegankelijk zijn voor derden. Vandaar de term “semi-publiek”. 

Ook thuis stimuleert de overheid het installeren van laadpalen. Tot 31 december 2022 levert dat een belastingvermindering op van 45%, 30% in 2023 en 15% in 2024. Dit zowel voor huurders als eigenaars, op basis van maximaal 1.500 euro investering per laadpaal en per belastingplichtige.

Last but not least moeten het ook ‘slimme’ laadpalen zijn die laadtijd en -vermogen kunnen sturen én in het geval van een particulier, ook op groene stroom werken.

Welke impact heeft dit op úw kostenplaatje?  

De grootste ‘ja maar’? Die gaat meestal over de aankoop- of huurprijs van een volledig elektrisch voertuig. Die ligt doorgaans (veel) hoger. Maar ook in de middenklasse qua prijs wordt de keuze steeds groter, bijna elk merk zet hier ondertussen op in. En voor een correcte prijsafweging is het zeker nodig om de totaalprijs, de Total Cost of Ownership (TCO) inclusief belasting te bekijken. 

Fiscale aftrekbaarheid heeft een grote impact op die TCO. Daardoor wordt kiezen voor elektrisch ook financieel interessanter.  Vennootschapsbelasting betalen op verworpen uitgaven voor diesel- of benzinewagens zal zeker voelbaar, lees: onaangenaam zijn. Bij elektrische wagens daarentegen wordt de hogere aankoop- of huursom gevoelig gecompenseerd door het fiscale voordeel.  

Wat kunt u nú al ondernemen?  

We zeiden het al: no stress. Tot 30/06/2023 kunt u de wagens nog kiezen volgens de huidige fiscaliteit. Wat vóór die datum besteld is, blijft onder de huidige fiscaliteit vallen, en dit zolang de wagen rijdt. Dit geeft u de tijd om de volgende periode met de nieuwe fiscaliteit voor te bereiden. Houd er ook rekening mee dat het voordelige regime van plug-inhybride wagens voor bestellingen vanaf 01/01/2023 gematigd wordt door de beperking van de aftrek van de fossiele brandstofkost tot 50%. 

"Een groot voordeel van deze fiscale verandering? U kan zich erop voorbereiden. Dat was met vroegere fiscale maatregelen niet altijd het geval!" – Stijn Blanckaert, autojournalist en fiscaliteitsspecialist. 

U vindt hieronder de geactualiseerde one-pager fiscaliteit van onze Mobia-collega's van Febiac, die alle huidige fiscale spelregels samenvatten: 

Neem de tijd voor het nodige rekenwerk voor úw wagenpark. Toegepaste wiskunde die onmisbaar is voor uw fleetpolicy en -planning van de eerstvolgende jaren.  

Doet u dit graag samen met een expert van Alphabet? 

Geef gerust een seintjeu kunt op ons rekenen!

 

Gerelateerde artikels en diensten

alp_0081_business_colleagues_on_park_deck_24-01-01_960x600

Hoe kan een mobiliteitspartner u als ondernemer echt ontzorgen?