(E-)Mobility nieuws

Fiscaliteit bedrijfswagens 2023: alles wat u moet weten

gepubliceerd op 21/3/2023
fleet tax

Eind november 2021 publiceerde de overheid een nieuwe wet met betrekking tot de fiscale en sociale vergroening van onze mobiliteit. Deze wet bevat wijzigingen omtrent de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens en laadpalen, alsook veranderingen in het mobiliteitsbudget en de CO₂-bijdrage voor bedrijfswagens.

Midden vorig jaar deelden we reeds een initieel overzicht van de belangrijkste fiscale wijzigingen in de wet. 

In dit blogbericht geven we een update met focus op de wijzigingen voor bedrijfswagens en laadpalen. Ontdek alles wat u moet weten over de fiscaliteit voor bedrijfswagens en laadpalen in 2023 en de toekomst.

 

 

Berekening van de aftrekbaarheid

Het doel van de nieuwe fiscaliteit is om voertuigen met een verbrandingsmotor (diesel-, benzine- en hybride voertuigen) minder aantrekkelijk te maken en de aftrekbaarheid van elektrisch aangedreven voertuigen af te bouwen zodat deze op termijn hetzelfde worden belast als loon uit arbeid. 

De aftrekbaarheid wordt berekend aan de hand van onderstaande formule. Deze houdt rekening met de CO-uitstoot en het type aandrijving van voertuigen. 

120% - (0,5 x (brandstof)coëfficiënt x CO₂ g/km) 

De CO-uitstoot wordt uitgedrukt in g/km. Het type aandrijving wordt voorgesteld door een (brandstof)coëfficiënt. Deze laatste zal doorheen de jaren stapsgewijs worden aangepast en rekening houden met het laagst (50%) en hoogst (100%) mogelijke aftrekpercentage. 

Voor de berekening in 2023 ziet de coëfficiënt er als volgt uit:

  • 1 voor diesel en plug-in hybride diesel 
  • 0,95 voor benzine, hybride en plug-in hybride benzine 
  • 0,90 voor voertuigen op aardgas tot max. 11 Fiscale PK

 

 

Diesel-, benzine- en hybride voertuigen

Diesel-, benzine- en hybride voertuigen zijn allemaal CO₂-uitstotende voertuigen. Voor dit soort voertuigen gelden onderstaande regels:

Besteld tussen 1/1/22 en 30/6/23

Alle CO₂-uitstotende voertuigen besteld tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2023 genieten een maximale aftrekbaarheid van 100% en een minimale aftrekbaarheid van 50% t.e.m. 2031. 

Voor voertuigen met een CO₂-uitstoot van meer dan 200 g/km geldt een minimale aftrekbaarheid van 40% (penalisatiepercentage).

Voor PHEV’s (plug-in hybrides) besteld vanaf 1 januari 2023 zijn de brandstofkosten (diesel of benzine) maximaal 50% aftrekbaar t.e.m. 31 december 2026.

Besteld tussen 1/7/23 en 31/12/25 

Alle CO₂-uitstotende voertuigen besteld tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 genieten een maximale aftrekbaarheid van 100% en een minimale aftrekbaarheid van 50% t.e.m 2024. 

Na 2024 zal de maximale aftrekbaarheid ieder jaar verminderen met 25% om te eindigen op 0% in 2028. De minimale aftrekbaarheid verdwijnt na 2024 reeds volledig (0% vanaf 2025).

Ook voor deze voertuigen geldt (t.e.m. 2024) een minimale aftrekbaarheid van 40% (penalisatiepercentage) als ze een CO₂-uitstoot van meer dan 200 g/km hebben.

Besteld na 1/1/26

Na 1 januari 2026 zullen alle CO₂-uitstotende voertuigen niet meer fiscaal aftrekbaar zijn. Met andere woorden: vanaf 2026 is het fiscaal NIET meer aantrekkelijk om diesel-, benzine- of hybride bedrijfsvoertuigen te bestellen.

 

 

Elektrische voertuigen

Elektrische voertuigen stoten geen CO₂ uit en worden beschouwd als zero-emissie wagens. Voor dit soort voertuigen gelden de volgende regels. 

Besteld voor 1/1/27

Elektrische voertuigen besteld voor 1 januari 2027 blijven 100% aftrekbaar t.e.m. 2031.

Belangrijk om te weten is dat deze 100% aftrekbaarheid blijft gelden tot het juridische eigendom van een elektrisch voertuig wordt overgedragen.

Besteld vanaf 1/1/27

Voor elektrische voertuigen besteld vanaf 1 januari 2027 wordt de aftrekbaarheid jaarlijks afgebouwd tot een minimum van 67,5% in 2031

In onderstaande grafiek vindt u een overzicht van de maximale aftrekpercentages t.e.m. 2031 voor elektrische voertuigen (EV), alsook voor plug-in hybride voertuigen (PHEV) en voertuigen met verbrandingsmotoren (ICE).

maximum deduction rates up to 2031

Aftrekbaarheid laadpalen

De elektrificatie van onze mobiliteit vraagt – uiteraard – ook om de nodige laadinfrastructuur. Daarom heeft de overheid ook de investering in (semi-)publieke laadpalen fiscaal aantrekkelijker gemaakt voor bedrijven.

Zo zijn de installatiekosten voor laadpalen 200% aftrekbaar tot 31 maart 2023 en 150% aftrekbaar van 1 april 2023 tot 31 augustus 2024

Willen bedrijven deze verhoogde kostenaftrek genieten, dan moeten hun laadpalen wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De laadpalen zijn slimme laadpalen waarvan de laadtijd en het laadvermogen aangestuurd kan worden door een energiebeheersysteem.
  • De laadpalen staan op een publiek toegankelijke locatie (bv. Vrij toegankelijke parkeerterreinen of -plaatsen). 
  • De laadpalen zijn minstens 10u per dag toegankelijk/bruikbaar voor derden
  • De locatie en beschikbaarheid van de laadpalen kan gecontroleerd worden door aanmelding bij de FOD Financiën of vermelding op de website eafo.eu
  • De laadpalen mogen NIET zijn aangeschaft via operationele leasing. 

 

Wijzigingen CO₂-bijdrage

Naast de wijzigingen omtrent de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfsvoertuigen en laadpalen, omvat de nieuwe wet van de overheid ook een aanpassing van de berekening van de CO₂-bijdrage voor bedrijfsvoertuigen.

 

Meer info over de nieuwe fiscaliteit bedrijfswagens

Wilt u graag meer weten over de vernieuwde fiscaliteit voor bedrijfswagens? Ontdek hieronder onze eigenste overzichtsflyer en de geactualiseerde one-pager van onze Mobia-collega’s van Febiac.

 

Meer weten over elektrisch rijden en leasen

Wilt u in de toekomst een fiscaal voordeel blijven genieten voor uw bedrijfswagens? Dan is het essentieel dat u nu al begint na te denken over – en start met de elektrificatie van uw vloot.

Bij Alphabet kunnen we uw partner zijn voor een vlotte elektrische overstap en integratie. Van advies op maat over de juiste voertuigen tot het effectief leasen en rijden. Wij begeleiden en ontzorgen u van A tot Z.

 

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie. 

Gerelateerde artikels en diensten

fleet

De vernieuwde fiscaliteit: wat betekent dit voor uw wagenpark?