(E-)Mobility nieuws

Aftrekbaarheid hybride wagens in 2023 and beyond

gepubliceerd op 8/5/2023
1_mei

Begin dit jaar onderging de fiscaliteit voor bedrijfswagens een metamorfose. Zo traden onder meer nieuwe regels in werking die de aftrekbaarheid van hybride wagens zullen terugschroeven en op termijn zelfs doen verdwijnen.

Maar hoe lang zijn hybride bedrijfswagens dan nog aantrekkelijk? Wat als u nog hybride rijdt of een nieuwe hybride heeft besteld? En wanneer houdt het fiscaal voordeel volledig op te bestaan?

In dit blogbericht vindt u een antwoord op al die vragen en meer. Ontdek alles wat u moet weten over de aftrekbaarheid van hybride wagens in 2023 en de komende jaren.

Welke soorten hybride wagens zijn er?

Voor we in de fiscale regels duiken, geven we nog een overzicht van de soorten hybride wagens. We onderscheiden drie verschillende types: full hybrides, mild hybrides en plug-in hybrides.

De drie types hebben allemaal een verbrandingsmotor en elektromotor. Het verschil tussen de wagens zit in de manier waarop beide motoren worden gebruikt en opgeladen. 

  • Bij full hybrides kunnen de verbrandingsmotor en elektromotor apart worden gebruikt om te rijden. Als een full hybride op de verbrandingsmotor rijdt, laadt de elektromotor zichzelf op.
  • Bij mild hybrides dient de elektromotor om de verbrandingsmotor te ondersteunen. Ook bij dit type hybride laadt de elektromotor zichzelf op als de wagen op de verbrandingsmotor rijdt.
  • Bij plug-in hybrides kunnen de verbrandingsmotor en elektromotor ook apart worden gebruikt. De elektromotor laadt zichzelf eveneens op tijdens het rijden, maar kan ook worden opgeladen via een externe bron (stopcontact of laadpaal).

 

Wat is de huidige fiscaliteit voor hybride wagens?

Aftrekbaarheid wagens

Volgens de huidige regels zijn alle ingeschreven hybride wagens maximaal 100% en minimaal 50% aftrekbaar t.e.m. 2031. Deze regels zullen ook nog gelden voor alle wagens besteld voor 1 juli 2023.

De effectieve aftrekbaarheid wordt berekend aan de hand van een formule. Deze formule houdt rekening met de CO₂-uitstoot van wagens en is – logischerwijze – minder gunstig bij een hogere uitstoot. Hoe vervuilender een wagen dus is, hoe lager het aftrekpercentage zal zijn.

Hybride wagens met ≤ 45 g/km CO-uitstoot zijn 100% aftrekbaar. Hybride wagens met ≥ 200 g/km CO₂-uitstoot zijn 40% aftrekbaar.

Het gemiddelde aftrekpercentage voor hybride wagens is 95%.

 

Aftrekbaarheid brandstof- & laadkosten

Verder zijn ook de brandstof- & laadkosten van hybride wagens (voorlopig nog) aftrekbaar.

Zo zijn de brandstofkosten voor plug-in hybrides besteld tussen 1 januari 2023 en 1 juli 2023 maximaal 50% aftrekbaar t.e.m. 31 december 2026. Voor de brandstofkosten van full en mild hybrides blijft hetzelfde aftrekpercentage gelden als voor de wagens zelf.

De laadkosten voor plug-in hybrides die besteld zijn vanaf 1 januari 2023 blijven 100% aftrekbaar t.e.m. 2024.

 

Wat zijn de regels in de toekomst?

Hybride wagens besteld tussen 1/7/23 en 31/12/25

Hybride wagens die worden besteld tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 zullen maximaal 100% en minimaal 50% aftrekbaar zijn t.e.m. 2024.

Vanaf 2025 zal de maximale aftrekbaarheid van de wagens ieder jaar verminderen met 25% (0% vanaf 2028). Voor full en mild hybrides geldt dit eveneens voor de brandstofkosten. De minimale aftrekbaarheid van de wagens verdwijnt volledig na 2024 (0% vanaf 2025).

Voor plug-in hybrides zal de maximale aftrekbaarheid van de laadkosten vanaf 2025 ieder jaar verminderen met 25% (0% vanaf 2028). Voor de brandstofkosten is dit pas het geval vanaf 2026 (0% vanaf 2028).

Daarnaast zal ook de CO₂-bijdrage voor hybride wagens, besteld vanaf 1 juli 2023, stelselmatig stijgen tot in 2031. Zo zal de minimale bijdrage vanaf 2025 verhogen tot maximaal €31,15 (niet-geïndexeerd), maar ook vermenigvuldigd worden met een factor van 2,25 (2023) tot 5,5 (2031).

 

Hybride wagens besteld na 1/1/26

Alle hybride wagens besteld na 1 januari 2026 zullen niet meer fiscaal aftrekbaar zijn. Met andere woorden: vanaf 2026 is het fiscaal NIET meer aantrekkelijk om hybride bedrijfsvoertuigen te bestellen.

 

Wat te onthouden?

Rijden u en uw werknemers al of nog hybride? Dan kan u perfect uw hybride wagens behouden. De optimale fiscale aftrekbaarheid van de wagens t.e.m. 2031 blijft gewoon behouden.

Wilt u graag nieuwe hybride wagens bestellen of leasen? Dan doet u dit idealiter voor 1 juli 2023 als u nog een optimale fiscale aftrekbaarheid wil genieten t.e.m. 2031. Bestelt of leaset u de wagens pas na deze datum, dan zal het aftrekpercentage van de wagens vanaf 2024 jaarlijks afnemen en zullen deze vanaf 2028 niet meer aftrekbaar zijn.

Wilt u in de toekomst een maximale aftrekbaarheid blijven genieten voor uw wagenpark? Dan is het interessant om de overstap te maken naar elektrisch rijden, bijvoorbeeld door te starten met elektrisch leasen

Elektrische wagens besteld voor 1 januari 2027 blijven namelijk 100% aftrekbaar t.e.m. 2031. Voor elektrische wagens besteld vanaf 1 januari 2027 zal de aftrekbaarheid jaarlijks ook afnemen, maar niet volledig verdwijnen zoals bij hybride wagens (minimum aftrekpercentage van 67,5% in 2031).

 

Meer weten over de vernieuwde fiscaliteit?

De vernieuwde fiscaliteit voor bedrijfswagens geldt niet alleen voor hybride wagens. Ook voor diesel-, benzine- en (volledig) elektrische wagens is het fiscale speelveld veranderd.

Ontdek het volledig overzicht van de vernieuwde fiscaliteit voor bedrijfswagens in ons vorige blogbericht of in onze fiscaliteitsflyer 2023.

Gerelateerde artikels en diensten

fleet tax

Fiscaliteit bedrijfswagens 2023: alles wat u moet weten